นักประดิษฐ์-นักวิจัยไทย บนเวทีประกวดความคิดสร้างสรรค์

September 28, 2019
by พันธุ์เมธา

เมื่อไม่นานมานี้ นักวิจัยไทยไปสร้างชื่อในเวทีประกวดต่างประเทศ ในฐานะนักประดิษฐ์และนักวิจัย คว้ารางวัลมาครองอย่างน่าชื่นชม

        จากงานนิทรรศการนักประดิษฐ์และการออกแบบความคิดสร้างสรรค์ ครั้งที่ 11 Euroinvent 2019 จัดขึ้นที่ Palace of Culture Iasi ประเทศโรมาเนีย อันเป็นงานนิทรรศการและประกวดผลงานของนักประดิษฐ์ครั้งใหญ่ของทวีปยุโรป  Euroinvent ย่อมาจาก European Exhibition of Creativity and Innovation โดยทุกปีจะมีนักประดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และวิศวกร ส่งผลงานเข้าประกวด ทั้งผลงานจากภาคเอกชน ภาครัฐ บุคคลทั่วไป และสถานศึกษา ร่วมประชันความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 620 ผลงาน จาก 42 ประเทศทั่วโลก และในจำนวนผู้ได้รับรางวัลนั้นก็มีนักวิจัยจาก สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา อาทิ

ฐานปะการัง-2 re

ปะการัง4 ดร.ณิชานันท์      

        ดร.ณิชานันทน์ เสริมศรี    

         ดร.ณิชานันทน์ เสริมศรี และคณะ กับผลงาน ฐานฟื้นฟูปะการัง Re-Grow Coral เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบขึ้นเพื่อเพิ่มจำนวนปะการังแบบขยายกิ่ง โดยมีแนวคิดในการออกแบบที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ดังนั้นวัสดุที่ใช้ในการผลิตจึงเป็นวัสดุที่มาจากธรรมชาติ เช่น เปลือกหอย ทราย ใยมะพร้าว นอกจากนั้นรูปทรงของผลิตภัณฑ์ยังเข้ากันได้ดีกับธรรมชาติในท้องทะเลและมีค่าความเป็นกรดด่างใกล้เคียงกับค่า pH ของน้ำทะเล จึงไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตสัตว์ในท้องทะเล ฐานฟื้นฟูปะการังแต่ละชิ้นสามารถนำมาต่อเข้าด้วยกันในแนวราบเพื่อเพิ่มพื้นที่แผ่ขยายของแนวปะการังได้

          แนวคิดนี้เกิดจากการฟื้นฟูในอดีตนิยมนำท่อพีวีซีและคอนกรีตบล็อกมาใช้ในการปลูกปะการัง โดยวัสดุดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาความไม่สวยงามในท้องทะเลตามมาและเมื่อเวลาผ่านไปจะกลายเป็นขยะที่ยากต่อการย่อยสลาย ดังนั้นแนวคิดในการนำวัสดุธรรมชาติมาใช้ในการผลิตฐานฟื้นฟูปะการังจึงเป็นการออกแบบที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหัวใจสำคัญ โดยฐานฟื้นฟูปะการัง Re-Grow Coral  นำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

  1. ใช้เป็นฐานสำหรับฟื้นฟูแนวปะการังโดยการนำปะการังจากแปลงอนุบาลที่เจริญเติบโตจนมีขนาดใหญ่พอสำหรับนำไปใช้ในการฟื้นฟูมายึดติดเข้ากับโครงสร้างของฐานฟื้นฟูที่ออกแบบไว้เพื่อย้ายไปปลูกในทะเลบริเวณที่ต้องการฟื้นฟูแนวปะการัง
  2. ใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมกิจกรรมการปลูกและอนุรักษ์ปะการังในเด็กและเยาวชน หรือสำหรับหน่วยงานที่มีนโยบาย CSR อนุรักษ์ฟื้นฟูปะการังและสิ่งแวดล้อมในทะเล
  3. ใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวทางทะเลโดยจัดกิจกรรมการปลูกปะการังให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อปลูกจิตสำนึกในการรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับนักท่องเที่ยว

ปะการัง3        

     ผลงาน “ฐานฟื้นฟูปะการัง” ได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จาก University Poltechnica of  Bucharest ประเทศโรมาเนีย, รางวัลเกียรติบัตร (Diploma, Special Honour of Invention) จาก Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills (TISIAS) ประเทศแคนาดา และรางวัลเหรียญทอง จาก Euroinvent 2019 ประเทศโรมาเนีย

สาหร่าย4re

 

          กระดาษจากสาหร่ายในนากุ้ง (Alga-Boom) โดยนักวิจัย อ.คณิน และคณะ ได้รับรางวัลเหรียญทอง จาก University Poltechnica of  ประเทศโรมาเนีย, รางวัลเหรียญทอง จาก Euroinvent 2019 ประเทศโรมาเนีย และรางวัลพิเศษ (Special Award) จาก INNOPA อินโดนีเซีย

สาหร่าย อ.คณิณ

         อ.คณิน นักวิจัยจากสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

       นักวิจัยพบว่า กระดาษจากสาหร่ายในนากุ้ง (Alga-Boom) เป็นกระดาษที่ทำจากขยะมูลฝอยจากภาคการเกษตรการทำนากุ้ง สามารถผลิตได้หลายลวดลาย หลายสีสัน โดยใช้สีธรรมชาติ และเป็นการผลิตกระดาษที่ไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ กระดาษจากสาหร่ายในนากุ้งได้ผ่านกระบวนการทดสอบมาตรฐานโดยได้ผลดังนี้คือ ค่าน้ำหนัก 242 กรัม ต่อตางรางเมตร ความต้านแรงดึง 0.53 กิโลนิวตัน ต่อเมตร ความต้านแรงฉีกขาด 1,183  มิลลินิวตัน

สาหร่าย6

  สาหร่าย2 re      

       จากแนวคิดเรื่องปริมาณขยะที่ล้นเกิน เนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์ทำให้สาหร่ายในน้ำเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อพืชและสัตว์น้ำ ปัญหาดังกล่าวสามารถพบได้ในหลายประเทศ และอาชีพการทำนากุ้งก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับผลกระทบโดยตรง จากปริมาณของสาหร่ายซึ่งมีผลต่อคุณภาพของน้ำ ในกรณีที่บ่อเลี้ยงกุ้งมีสาหร่ายมากเกินไปควรจะต้องคราดสาหร่ายขึ้นมาจากบ่อ เพราะถ้าปล่อยไว้นานเกินไปสาหร่ายจะตาย และจมลงสู่ก้นบ่ออาจทำให้เกิดปริมาณแอมโมเนียในน้ำมากเกินไป และทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียตามมา นอกจากนี้สาหร่ายที่ขึ้นมาจะเน่าเสีย และส่งกลิ่นเหม็นรบกวน กลายเป็นขยะมูลฝอยปริมาณมาก  ดังนั้นงานวิจัยจึงมุ่งแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียจากขยะนากุ้ง โดยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายช่องทาง ได้แก่

  1. ผู้ประกอบกิจการเลี้ยงกุ้ง ได้รายได้เพิ่มจากการจำหน่ายเศษวัสดุสาหร่ายในนากุ้งที่เหลือทิ้ง
  2. สามารถนำกระดาษจากสาหร่ายในนากุ้ง  (Alga-Boom) ไปประยุกต์ใช้ในบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้
  3.  เป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สาหร่าย5re 

          อุปกรณ์สร้างสรรค์งานปูนปั้น (Push and Dry) ผลงานวิจัยของ ผ.ศ.นภดล สังวาลเพ็ชร และคณะ ได้รับรางวัลเหรียญทองจาก University Poltechnica of Bucharest  ประเทศโรมาเนีย, รางวัลเหรียญเงิน (Silver medal) จาก Euroinvent  2019 ประเทศโรมาเนีย

งานปูนปั้น3 re

   งานปูนปั้น อ.นภดล       ผ.ศ.นภดล สังวาลเพ็ชร

      ผ.ศ.นภดล อธิบายว่า Push and Dry เป็นอุปกรณ์สร้างสรรค์งานปูนปั้น ออกแบบขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการผลิตผลงานศิลปหัตถกรรมงานปูนปั้น โดยมีแนวคิดจากศิลปะการปั้นปูนสด ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบลวดลายหัวกดปูน เพื่อให้ง่ายต่อการผลิต และสามารถสร้างความเป็นมาตรฐานให้กับชิ้นงานเพียง 2 ขั้นตอน คือ กดดินประกอบเป็นรูปทรง และนำไปตากให้แห้ง สามารถนำมาเป็นอุปกรณ์สำหรับสร้างสรรค์งานศิลปะได้ตามจินตนาการ

งานปูนปั้น7 re

         ประโยชน์ของงานชิ้นนี้คือ

  1. ใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับช่างปูนปั้น ในการสร้างสรรค์ผลงาน ตลอดจนนักออกแบบสามารถนำมาเป็นอุปกรณ์สำหรับสร้างสรรค์งานศิลปะได้ตามจินตนาการ
  2. อุปกรณ์สร้างสรรค์งานปูนปั้นนี้สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนถึงกระบวนการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาการปั้นปูนสดของไทยให้กับเยาวชนหรือผู้ที่สนใจ ทั้งการเรียนการสอนในชั้นเรียน การทำกิจกรรมเวิร์คชอป หรือใช้เป็นของเล่น
  3. เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบให้สามารถใช้ได้กับหลากหลายวัสดุ เช่น ปูนตำ ดิน หรือแป้งโดว์ หรืออาจใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับสร้างสรรค์อาหารประเภทแป้งปั้น เป็นต้น

 งานปูนปั้น8