กรมพัฒน์ฯเฟ้นหาร้าน Thai SELECT ทั่วไทย

May 12, 2020

เปิดรับสมัครร้านอาหารไทยเพื่อรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ดึงดูดนักท่องเที่ยว หลังโควิด

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครร้านอาหารไทยเพื่อรับตราสัญลักษณ์ ‘Thai SELECT’ ที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์มาตรฐานอาหารรสชาติไทยแท้ หวังสร้างความเชื่อมั่นระยะยาวให้ธุรกิจร้านอาหารไทยดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศหลังโควิด-19 คลี่คลาย เชิญชวนร้านอาหารที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน ศกนี้

 วุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับมอบหมายจากกระทรวงพาณิชย์ ขับเคลื่อนนโยบาย ‘ครัวไทยสู่ครัวโลก’ โดยมุ่งส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอาหารอันดับ 1 ในระดับภูมิภาคและระดับโลก คำนึงถึงมาตรฐานสากลเป็นหลัก ไม่ว่าอยู่ต่างประเทศหรือในประเทศไทยก็สามารถหาอาหารไทยมีคุณภาพมาตรฐานบริโภคได้ทุกพื้นที่

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เล็งเห็นศักยภาพของธุรกิจร้านอาหาร หนึ่งในธุรกิจบริการที่สำคัญของไทย จึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมร้านอาหารไทยให้ได้รับตราสัญลักษณ์ ‘Thai SELECT’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ยกระดับมาตรฐานคุณภาพร้านอาหารไทยให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศได้มากขึ้นภายใต้ตราสัญลักษณ์ ที่มีเอกลักษณ์ด้านอาหารไทยที่ดี มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เน้นใส่ใจด้านคุณภาพ รสชาติ และการบริการ

 นอกจากนี้ตราสัญลักษณ์ ยังช่วยสร้างการจดจำได้เป็นอย่างดี เป็นการขยายโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาดให้ร้านอาหารไทยสามารถเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติได้มากยิ่งขึ้น การันตีถึงคุณภาพมาตรฐานของอาหารไทย อีกทั้งส่งเสริมร้านอาหารไทยให้ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น และสินค้าเกษตรแปรรูปต่างๆ ส่งผลให้ร้านค้าชุมชน หรือ ธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในชุมชนมีความคึกคักตามไปด้วย ก่อเกิดการจ้างงานนำไปสู่การกระจายรายได้สู่ชุมชนและประชาชนในท้องถิ่นมากขึ้น”

 

 1_2

 

ฃตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ Thai SELECT PREMIUM สำหรับร้านอาหารไทยที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม ตกแต่งร้านสวยงาม และมีบริการที่เป็นเลิศ Thai SELECT สำหรับร้านอาหารที่มีคุณภาพเยี่ยม ขายอาหารไทยต้นตำรับ คุณภาพดี และ Thai SELECT UNIQUE สำหรับร้านอาหารคุณภาพเยี่ยม มีรายการอาหารไทยที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

สำหรับเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเพื่อให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ร้านอาหารจะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญดังนี้ 

1) ต้องมีรายการอาหารไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายการอาหารทั้งหมด ตกแต่งบรรยากาศ และใช้วัตถุดิบเครื่องปรุงอาหารแบบไทย 2) ปรุงอาหารได้ตามมาตรฐานกรรมวิธีการปรุงแบบไทย ใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงของไทย 3) เปิดให้บริการมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน 4) อายุการใช้ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT นาน 3 ปี หากร้านประสงค์จะต่ออายุ ต้องยื่นใบสมัครขอต่อก่อนวันหมดอายุ 3 เดือน 5) ผู้ที่ได้ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จะได้รับประกาศนียบัตรที่ลงนามโดยอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมระบุปีที่ได้รับ 6) ร้านอาหารไทยที่มีมากกว่า 1 สาขา แต่ละสาขาต้องยื่นใบสมัครขอใช้หรือต่ออายุการใช้ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT แยกจากสาขาอื่น และ 7) ผู้สมัครต้องผ่านการตรวจสอบและให้คะแนนโดยกรรมการ หรือผู้แทน ที่ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

อธิบดี กล่าวต่อว่า “เมื่อสถานการณ์โควิดคลี่คลาย คาดว่ากระแสการบริโภคอาหารไทยและการท่องเที่ยวของไทยจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง ร้านอาหารไทยจึงต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่จะหลั่งไหลเข้ามาใช้บริการ จึงอยากเชิญชวนร้านอาหารไทยสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์ ww.dbd.go.th หรือสอบถามได้ที่ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 5962 หรือ [email protected] และ Facebook : Thaiselectthailand