Short Science Film #4 ติวเข้มเยาวชนผลิตหนังสั้นวิทยาศาสตร์

February 28, 2019

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) จัดเวิร์กช็อปโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 4 (Short Science Film #4) โดยมีเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 10

ดร.อภิญาณ์  หทัยธรรม  รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)เปิดเผยว่า โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 4 (Short Science Film#4) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์ผ่านกลไกการสร้างภาพยนตร์สั้นซึ่งเป็นสื่อที่ได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ช่วยกระตุ้นความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งพัฒนาทักษะการผลิตสื่อให้น่าสนใจและมีคุณภาพ 

การสื่อสารเรื่องราววิทยาศาสตร์ จำเป็นต้องกระจายไปยังทุกกลุ่มโดยกำหนดให้ผู้เข้าประกวดผลิตคลิปภาพยนตร์สั้น ความยาว 8-10 นาที ภายใต้หัวข้อ “Science Around Us  วิทยาศาสตร์รอบตัว” โดยถ่ายทอดออกมาในรูปแบบ”วิทย์สนุก สุดขอบฟิล์ม” เพื่อชิงรางวัลกว่า 300,000 บาท แบ่งการแข่งขันเป็น 3 ประเภท คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(เทียบเท่า)  รับสมัครเป็นทีม หมดเขตรับสมัครเมื่อวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา เพื่อให้เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 10 ทีมจากจำนวน 60 ทีมมีโอกาสเข้าอบรมกิจกรรมเวิร์กช็อปการผลิตภาพยนตร์สั้นทุกขั้นตอนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  ส่วนประเภทอุดมศึกษา(เทียบเท่า) และประชาชนทั่วไปไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เปิดรับสมัครประเภทบุคคล หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 จากนั้นจะคัดเลือกและประกาศผลการตัดสินวันที่  20 มิถุนายน 2562

IMG_7001

“การจัดโครงการ ฯ ครั้งนี้จะเกิดการพัฒนาทักษะและศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เกิดแรงบันดาลใจจากการสร้างสรรค์งาน มีความรู้เรื่องการผลิตภาพยนตร์สั้น อีกทั้งจะนำไปเผยแพร่ทางสถานีไทยพีบีเอสให้ประชาชนทั่วไปได้รับชมและเกิดความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์มากขึ้น”ดร.อภิญาณ์ กล่าว

วิไลภรณ์  จงกลวัฒนา   ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) เปิดเผยว่า การอบรมครั้งนี้มีระยะเวลา  4 วัน ประกอบด้วยเนื้อหาเข้มข้นมากจากวิทยากรมืออาชีพทั้งการสร้างสรรค์จินตนาการ การผลิตถ่ายทำทุกขั้นตอน ผู้ผ่านการอบรมสามารถผลิตหนังสั้นได้ทั้งกระบวนการอย่างครบถ้วน โดยอพวช. ต้องการส่งเสริมให้มีนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ๆมากขึ้น สื่อสารให้ประชาชนทั่วไปทราบว่าวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยากแต่เป็นเรื่องสนุกสนานและเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวตัวเรา สามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างน่าสนใจ

วรกิตต์ ไวยเจียรนัย หรือ น้องด้อล นักเรียนชั้นม.6 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ตัวแทนทีม  Revorinซึ่งเข้าร่วมการทำเวิร์กช้อปครั้งนี้ เล่าว่า เป็นคนชอบทำคลิปต่าง ๆ และสนใจภาพยนตร์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ จึงส่งผลงานเรื่องเกี่ยวกับ AI ให้คนเราสามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆผ่านการใช้คอนแทคเลนส์ โดยนำเสนอมุมมองอีกด้านหนึ่งที่น่าสนใจ สามารถนำมาแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน เพราะวิทยาศาสตร์ไม่เพียงอยู่รอบตัวแต่ยังอยู่ในตัวเราด้วย   การอบรมครั้งนี้ได้เรียนรู้เทคนิคประสบการณ์ใหม่ๆ ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องได้ที่หนึ่ง แต่ต้องการนำเสนอความคิดแก่ผู้คนทั่วไป

IMG_7154

สุรเกียรติ หวังพิทักษ์ หรือ น้องแมงมุม นักเรียนชั้นม.6 โรงเรียนอิสลามสันติชน จากทีม Santhichon Production กล่าวว่าการนำเสนอเรื่องวิทยาศาสตร์ไม่จำเป็นต้องมีเพียงในหนังสือเท่านั้น จึงนำแรงบันดาลใจที่มาจากทฤษฎีคู่ขนานผลิตผลงานเรื่องโลกคู่ขนาน 2 จักรวาลและ 2 โลกที่มีเรื่องดีและร้ายในรูปแบบแปลกใหม่ การเข้าอบรมทำให้ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น

ผู้สนใจกิจกรรมครั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook : Short Science Film :ซึ่งภายในงานจัดให้มีการอบรมและรับฟังการบรรยายจาก GURU คนดังจำนวนมาก อาทิ นายสรรัตน์ จิรบวรวิทสุทธ์ผู้เขียนบทละคร “นาคี”,ดร.ศุภณัฐ ไพโรหกุล อาจารย์ประจำภาควิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , นายนิรันดร์ บุญรัตพันธุ์ หรือน้าต๋อย แซมเบ้ นักพากย์การ์ตูน ,นายบุญญาวัฒน์ ธงทอง, ครูปราง ศศินันท์ พัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดง และผู้กำกับที่มีชื่อเสียง เช่น  นายเชิดพงษ์ เหล่ายนตร์, นายฤกษ์ชัย พวงเพ็ชร์, นายสรยศ ประภาพันธ์ ,นายบุญฤทธิ์ เวียงนนท์ และบุญญาวัฒน์ ธงทอง