ออนไลน์ธิปไตย

April 17, 2019
by อรรถภูมิ อองกุลนะ

ถ้าโลกดั้งเดิมคือการเดินสายพูดขอบคุณทุกคะแนนเสียง วิถีใหม่ก็น่าจะเป็นการตั้งมั่นผลิตเนื้อหาและรักษาฐานแฟนเพจของพรรคการเมืองในโลกออนไลน์