ชาญศิลป์ ตรีนุชกร บริหารชีวิตแบบซีอีโอ ปตท.

December 11, 2018
by อรรถภูมิ อองกุลนะ ภาพ: วันชัย ไกรศรขจิต

วิธีคิดในการบริหารชีวิต ครอบครัว และไลฟ์สไตล์ส่วนตัวของซีอีโอ ปตท.