"ปฏิทินความสุข" ที่จะพาเราไปเข้าใจตัวเองด้วยการระบายสี

January 1, 2019
by ปานใจ ปิ่นจินดา

ลืมการท่องสีประจำวันแบบเดิมๆ ไปก่อน เพราะเรื่องของ ‘สี’ ที่เรากำลังจะพูดถึงต่อไปนี้ คือ สีที่สะท้อนความรู้สึกของเราในแต่ละวันซึ่งถูกระบายลงไปบนปฏิทิน

HIGHLIGHTS

  • ปฏิทินไม่ใช่เครื่องมือสร้างสุข แต่เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้เราทบทวนตัวเองได้ง่ายขึ้น 

  • หัวใจสำคัญ คือ การทบทวนตัวเอง แล้วเราจะได้เห็นว่า เราทุกข์มากไปไหม จะทำอย่างไรให้วันต่อๆ ไปดีกว่าที่เป็นอยู่
  •  ทันทีที่คุณได้เฝ้าดูหรือทบทวนตัวเอง ได้เห็นหัวใจขึ้นๆ ลงๆ คุณก็จะคิดเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยไม่ต้องมีใครมาบอก