การเมืองเรื่อง (ไม่) เครียด

April 6, 2019
by อรรถภูมิ อองกุลนะ

เหตุการณ์กำลังคร่ำเคร่ง หัวข้อสนทนาเลยเครียด สำรวจความเป็นไปว่าด้วยปรากฎการณ์สุขภาพจิตที่แปรผันกับเรื่องการเมือง