พระราชาในดวงใจ

"ห้องหมายเลข 9" ใน นิทรรศการ “พระราชาในดวงใจ” เป็นการรวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์ ที่หาชมได้ยาก จัดแสดงที่ห้องนิทรรศการหลักชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร วันนี้ - 26 พฤศจิกายน 2560