ภาพประทับใจ "พระองค์ที" ทรงร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดป่ามุตโตทัย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดทำโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาในช่วงวันหยุดเรียน ณ ณ วัดป่ามุตโตทัย