เล่าเรื่องธงชาติไทย 100 ปี ภายใน 2 นาที

ย้อนรำลึกเรื่องราวของ ธงไตรรงค์ ตั้งแต่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาธงชาติไทยของเราผ่านอะไรมาบ้าง