ทดสอบ GoPro Hero6 กับงานวิ่งเทรล แม่สลองเทรล

วิ่งเทรลที่ดอยแม่สลองกับ Maesalong Trail เมื่อเดือนพฤจิกายน 2560 กับ GoPro Hero6