ทำนาบนหลัง “คนพิการ”

July 26, 2018
by ทีมข่าวจุดประกาย

สำรวจความผิดปกติในขบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิต "ผู้พิการ" ที่เต็มไปด้วยความปรารถนาดีประสงค์ร้าย!

IMAGE: pixabay

HIGHLIGHTS

  • ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรคนพิการ 1.8 ล้านคน เมื่อเทียบเคียงจำนวนประชากรจากกระทรวงมหาดไทยราว 66 ล้านคน ปริมาณคนพิการในประเทศไทยคิดเป็นสัดส่วนไม่ถึง 3 เปอร์เซ็นต์ ของประชากรทั้งประเทศ
  • นอกจากสิทธิพื้นฐานสำหรับเอื้อให้ผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้ในสังคม อาทิ การเข้าถึงการศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวกตามสถานที่หรือบริการสาธารณะ อุปกรณ์ช่วยเหลือ ตลอดจนการร้องขอผู้ช่วยคนพิการ ก็ยังมีพรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2550 โดยมีมาตรา 33-34-35-36 เป็นสาระสำคัญ หรือที่เรียกรวมกันว่า “กฎหมายการจ้างงานคนพิการ” ซึ่งทำให้มีเงินหมุนเวียนใน กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมกันจนถึงวันนี้ ไม่ต่ำกว่า 1.2 หมื่นล้านบาท

  • การจัดฝึกอบรมของสมาคมคนพิการแห่งหนึ่งที่ “ลักไก่” ใช้สิทธิคนพิการ 190 คน เมื่อเทียบเคียงกับมูลค่าการฝึกอบรมตามระเบียบของ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เฉลี่ยคนละ 1.1 แสนบาท เท่ากับว่า ในกรณีนี้มีการทุจริตเม็ดเงินไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาทเลยทีเดียว