‘ไทยแลนด์ มิวเซียม พาส’ เที่ยวปลอดภัย ไกลโควิด

March 14, 2020

พิพิธภัณฑ์ไทย ยกระดับความปลอดภัย ดูแล ป้องกันไวรัสโควิด-19 อย่างเต็มที่

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการท่องเที่ยวปัจจัยหลักทำเม็ดเงินให้กับเศรษฐกิจของประเทศไทย สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จึงนำเสนอนโยบายการป้องกันและลดอัตราความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค เพื่อเน้นย้ำความมั่นใจที่จะได้รับความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

 

‘ไทยแลนด์ มิวเซียม พาส’ บัตรเที่ยวพิพิธภัณฑ์พรีเมียมใบแรกของเมืองไทย มีความห่วงใยและให้ความสำคัญต่อนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการ จึงได้ร่วมกับพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ ออกมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ยกระดับมาตรการด้านอาชีวอนามัย เพื่อสร้างความมั่นใจในการเข้ามาใช้บริการภายในพิพิธภัณฑ์ มีการเฝ้าระวังสุขอนามัยของผู้มาใช้บริการและพนักงาน

 

224

 

โดยให้พนักงานปฏิบัติงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัย จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อที่จุดต่างๆ ภายในอาคารนิทรรศการ และจุดให้บริการอื่นๆ มีจุดตรวจวัดไข้ให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่มาเข้าชมนิทรรศการ รวมทั้งยังเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นที่ที่มีจุดสัมผัสสาธารณะบ่อยๆ เช่น ภายในนิทรรศการ, เคาท์เตอร์บริการ, Audio Guide, รถเข็นวีลแชร์สำหรับผู้มาใช้บริการ และห้องน้ำ พร้อมทั้งเติมสบู่เหลวและกระดาษชำระให้เพียงพอ

 

226

 

นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในบัตร ไทยแลนด์ มิวเซียม พาส ยังมีแนวทางเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด-19 อาทิ มิวเซียมสยาม, นิทรรศรัตนโกสินทร์, Space Inspirium, พิพิธภัณฑ์สิรินธร, สยาม เซอร์เพนทาเรียม, อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่, พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพ.สธ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น

 

สำหรับนักท่องเที่ยว แนะนำให้ป้องกันด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือเป็นประจำ พกเจลแอลกอฮอล์ สังเกตอาการผิดปกติของร่างกายและหากตรวจพบให้รีบพบแพทย์ทันที

 

225

 

‘ไทยแลนด์ มิวเซียม พาส’ ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวทั่วไทยอย่างปลอดภัย รวมไปถึงตระหนักรู้รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ให้ประเทศสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีคุณภาพ