นักศึกษากับการพัฒนาเบเกอรี่

March 21, 2020

เรียนรู้ด้วยการลงมือทำ พัฒนาธุรกิจขนมรูปแบบใหม่

 

ผ่านไปแล้วกับโครงการดีๆ โดยการสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์จริงจากการทำธุรกิจเบเกอรี

 กนกพร ชิโนรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ศรีกรุง ฟู้ดส์ จำกัด ในเครือกลุ่มศรีกรุงโฮลดิ้ง กล่าวว่า “บริษัทฯ ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จัดทำโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับนักศึกษา ผ่านประสบการณ์ทำเบเกอรีแบบ Reality ซึ่งเป็นการให้ความรู้ในเรื่องพัฒนาสินค้าทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ การจัดร้าน ราคา และโปรโมชั่นต่างๆ ภายใต้การทำงานแบบ Store Experience ผ่านแนวคิด Fun and Fancy เพื่อให้เข้าใจว่าการทำงานจะต้องมีกระบวนการอย่างไร

“เน้นให้นักศึกษาได้ลงมือทำ เรียนรู้การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ทำงาน, พัฒนาเบเกอรีจากที่เคยรับประทาน เช่น การสร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับขนม, Workshop Creativity ออกแบบการทำขนม และฟังเสียงตอบรับจากลูกค้า Taste and Say คือชิมแล้วช่วยคอมเมนต์

เพื่อจะได้นำไปพัฒนาปรับปรุงสินค้า ในส่วนของ Research มีการใช้เทคโนโลยีมาเก็บภาพของผู้ชิมเบเกอรี เพื่อรวบรวมพฤติกรรมของผู้บริโภคว่าตอบสนองในเชิงพฤติกรรมอย่างไรบ้างฯลฯโดยความร่วมมือครั้งนี้เป็นการส่งเสริมและเตรียมตัวให้กับนักศึกษาก่อนออกไปทำงานจริง”

 

ด้าน ดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์ รองคณบดี ยุทธศาสตร์แบรนด์และธุรกิจสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหา วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวว่า “โครงการฯ นี้เป็นต้นแบบวิธีคิดของธุรกิจต่อสินค้า เพื่อสร้างทักษะให้คนที่พร้อมจะทำงานกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในภาคธุรกิจ โดยได้นำนักศึกษามาเรียนรู้ ปฏิบัติงานจริง ภายในงานเกษตรแฟร์ที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการออกบูธ Agro Innovation Creativity เป็น Community แชร์ประสบการณ์ให้ความรู้, บูธให้การศึกษาเรื่องการวางตำแหน่งแบรนด์ ออกแบบรูปลักษณ์ ประสบการณ์ ออกแบบสินค้า และบูธ Reality Classroom เป็นเรื่องความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ มีการทำ Research เพื่อฟังเสียงตอบรับจากลูกค้า

โดยทั้งหมดที่กล่าวมานั้นทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ให้ Fresh Idea, Creative Idea, Creative Knowledge, การทำ Research ส่วนทางศรีกรุง ฟู้ดส์ จะให้ข้อเท็จจริงในการดำเนินธุรกิจว่ามีประเด็นอะไรบ้าง โดยโครงการฯดังกล่าวเป็นการทำงานเชิงรุก ที่จะช่วยให้มหาวิทยาลัยได้เตรียมบุคลากรให้พร้อมสำหรับธุรกิจในอนาคต"

ศรีกรุง ฟู้ดส์05 (1)_2