'แกร็บ' เปิดตัวส่งอาหาร ‘ไร้สัมผัส’

March 23, 2020

ช่วงเวลาของการกักตัวอยู่ในบ้านหลีกเลี่ยงการระบาดไวรัส อาหารดิลิเวอรี่จึงเป็นสิ่งจำเป็น แต่จะดีกว่านั้นถ้าผู้ส่งอาหารให้ความสำคัญในเรื่องนี้ด้วย

 

 

‘แกร็บ’ สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค เปิดตัวการส่งอาหารแบบ ‘ไร้การสัมผัส’ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายไวรัสโควิด-19

 

‘แกร็บฟู้ด’ ผู้นำแพลตฟอร์มการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชั่นในประเทศไทย ให้ความสำคัญด้านสุขอนามัยของลูกค้า พาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่และร้านอาหาร ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการเปิดตัวบริการการส่งอาหารรูปแบบใหม่ ไร้การสัมผัส หรือ  Contactless Delivery

 

เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัสติดต่อกันทางกายภาพระหว่างลูกค้าและพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ และจับมือกับพาร์ทเนอร์ร้านอาหารยกระดับดูแลความสะอาดในทุกขั้นตอน ตั้งแต่เตรียมอาหารและภาชนะบรรจุอาหาร แนะนำชำระเงินผ่าน ‘แกร็บเพย์’ เพื่อลดความเสี่ยงการสัมผัสเชื้อโรค

 

3

 

 

“แกร็บ ได้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 อย่างใกล้ชิด พร้อมดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขอนามัยของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้มีลูกค้าใช้บริการแกร็บฟู้ดเป็นจำนวนมาก เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าของเราท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว แกร็บขอส่งมอบความห่วงใยผ่านการเปิดตัวบริการแบบไร้การสัมผัส หรือ  Contactless Delivery ด้วยการเว้นระยะห่างที่เหมาะสมจากผู้อื่น (social distancing) สอดคล้องกับแนวทางการควบคุมโรคระบาดตามมาตรฐานสากล โดยได้เริ่มประกาศใช้มาตรการดังกล่าวตั้งแต่วันนี้ (20 มีนาคม 2563) นอกจากนี้ แกร็บยังได้ยกระดับการดูแลสุขอนามัยของพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่้ด้วยการจัดหาหน้ากากอนามัย รวมถึงร่วมกับพาร์ทเนอร์ร้านอาหารในการดูแลความสะอาดของการเตรียมอาหารและภาชนะที่ใช้ในการส่งอาหารด้วย” ธรินทร์ ธนียวัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย กล่าว

 

ผู้ขับขี่และผู้บริโภค สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนแนะนำในการส่งอาหารแบบไร้การสัมผัสได้ ดังนี้ 1)ลูกค้าระบุจุดรับ-ส่งอาหาร ผ่านการส่งข้อความทางแชท 2)ผู้ขับขี่แกร็บฟู้ดแจ้งลูกค้าเมื่อเดินทางถึง 3)เมื่อผู้ขับทำการส่งอาหารในจุดที่แจ้งไว้ ให้วางอาหารไว้บนกระเป๋าส่งอาหารและรอให้ลูกค้าออกมารับ โดยทิ้งระยะห่างระหว่างผู้ขับและลูกค้า 2 เมตร ซึ่งผู้ขับจะต้องหมั่นทำความสะอาดหรือล้างมือก่อนสัมผัสบรรจุภัณฑ์เสมอ

 

ในกรณีลูกค้าต้องการให้ผู้ขับฝากอาหารไว้ที่หน้าประตูบ้าน หรือสถานที่ที่ต้องการเช่น ล็อบบี้ สามารถระบุได้ผ่านข้อความทางแชท

แนะนำให้เลือกวิธีชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทางแกร็บเพย์ ​(GrabPay) เพื่อลดความเสี่ยงจากเชื้อโรคที่อาจสะสมมากับธนบัตร

หากมีความจำเป็นต้องชำระด้วยเงินสด แนะนำให้นำเงินใส่ซองวางไว้บริเวณจุดส่งอาหาร โดยให้ทุกฝ่ายเว้นระยะห่างระหว่างกัน 2 เมตรตลอดเวลา

 

4_1

 

แกร็บฟู้ดสนับสนุนให้ผู้บริโภคทุกคนได้รับประทานอาหารที่สดใหม่ สะอาด อุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนทุกมื้อ แม้ต้องใช้เวลาอยู่ที่บ้านมากขึ้น

 

เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงจำเป็นสำหรับการต้านภัยโรค จึงมั่นใจได้ว่าอาหารทุกจานที่ส่งตรงจากแกร็บฟู้ดถูกสุขอนามัยในทุกขั้นตอน ระหว่างการนำส่งอาหาร ขอให้ลดการจับต้องเงินสด ไปใช้การชำระเงินผ่านแกร็บเพย์แทน เพื่อความรวดเร็ว สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น