‘พระใหญ่เล่อซาน’ เปิดรับนักท่องเที่ยว

March 25, 2020

จีนเปิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอีกครั้ง หลังผ่านพ้นวิกฤต COVID-19

 

หลังจากการระบาดของโควิด-19 สงบลง การเดินทางท่องเที่ยวในจีนเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ล่าสุดสำนักข่าวซินหัวรายงานว่า แหล่งท่องเที่ยวพระใหญ่เล่อซานในเมืองเล่อซาน มณฑลซื่อชวน (เสฉวน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมอีกครั้งในวันที่ 23 มี.ค. 2563 โดยนักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะเข้าชมพระใหญ่เล่อซานต้องจองตั๋วด้วยชื่อจริงตามบัตรประชาชน

พระพุทธรูปเล่อชาน เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลก สูงกว่า 70 เมตร ไหล่กว้างกว่า 20 เมตร พระเศียรสูงเท่าภูเขา พระบาทวางอยู่ริมแม่น้ำ พระหัตถ์วางบนเข่า พระพักตร์อิ่มเอิบสงบ ตั้งอยู่ในภูเขาเล่อ (เล่อชาน) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกร่วมกับภูเขาเอ๋อเหมย์เมื่อปี พ.ศ. 2539 ในประเภทผสมระหว่างวัฒนธรรมและธรรมชาติ

 

3_0

 

ตามประวัติระบุว่า พระพุทธรูปเล่อชานเริ่มสร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง โดยมีพระชื่อไห่ทงเดินทางมาถึงเสฉวน และพบว่าเขาเล่อชานตั้งอยู่บนทางผ่านของแม่น้ำสามสาย จึงมักเกิดอุบัติเหตุเรือล่มทำให้มีผู้คนเสียชีวิตบ่อยๆ พระไห่ทงจึงตั้งใจสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขึ้นตรงจุดนี้เพื่อให้พระคุ้มครองแก่ผู้เดินทาง ต่อมา มีชาวพุทธผู้มีจิตศรัทธาใช้ความพยายามและใช้เวลาอีก 70 ปี สร้างพระพุทธรูปองค์นี้จนสำเร็จ พุทธศาสนิกชนจากท้องที่ต่างๆ พากันมานมัสการเพื่อความสงบสุขแห่งจิตใจ

สำหรับภูเขาเอ๋อเหมย์เป็นพุทธสถานที่สำคัญที่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่น และเจริญสูงสุดในสมัยราชวงศ์ซ่ง ส่วนพระพุทธรูปเล่อชานนั้นเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่สลักอยู่บนผาที่เริ่มสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1256 (ค.ศ. 713)

ถึงแม้จะอยู่กันต่างที่ แต่เขาเอ๋อเหมย์และพระพุทธรูปเล่อชานได้รับรวมลงทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ ‘ภูมิทัศน์แห่งเขาเอ๋อเหมย์และพระพุทธรูปเล่อชาน’

 

2_0