ยูนิเซฟช่วยเด็ก 145 ประเทศ ในสถานการณ์ 'โควิด-19'

March 27, 2020

องค์การยูนิเซฟประกาศยกระดับความช่วยเหลือทั่วโลก เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ต่อเนื่องพร้อมกับดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19

 

ขณะที่การปิดโรงเรียนกำลังสร้างอุปสรรคทางการศึกษาแก่เด็กกว่าร้อยละ 80 ทั่วโลก ล่าสุด องค์การยูนิเซฟได้ประกาศยกระดับความช่วยเหลือทั่วโลก เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ต่อเนื่องพร้อมกับดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19

นายโรเบิร์ต เจนกิ้นส์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษาขององค์การยูนิเซฟ กล่าวว่า “โรงเรียนส่วนใหญ่ในหลายประเทศทั่วโลกได้หยุดการเรียนการสอนลงแล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน หากเราไม่ร่วมกันช่วยให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตอนนี้ ภาคสังคมและเศรษฐกิจจะต้องแบกรับภาระหนักอีกยาวนานหลังการระบาดสิ้นสุดลง

ชุมชนที่อ่อนแอจะได้รับผลกระทบไปอีกหลายชั่วอายุ จากกรณีศึกษาการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบล่าในอดีต ทำให้เรารู้ว่า ยิ่งเด็กต้องขาดเรียนนานขึ้น ก็ยิ่งทำให้พวกเขามีโอกาสได้กลับมาเรียนน้อยลง การหาการเรียนการสอนรูปแบบอื่น ๆ การให้เด็กกลับมามีกิจวัตรในการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ ถือป็นเรื่องสำคัญมากในเวลานี้”

 

UNI313789

หนูน้อยโดเวอร์วัย 5 ขวบกำลังสนุกกับการเรียนทางโทรทัศน์ในประเทศมาซิโดเนียตอนเหนือ หลังจากที่ทางการมีคำสั่งให้โรงเรียนปิดทำการชั่วคราวจากโควิด-19 ซึ่งโครงการห้องเรียนทางโทรทัศน์ของประเทศมาซิโดเนียเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์ หน่วยงานพัฒนาการศึกษา องค์การยูนิเซฟ บริษัทผลิตรายการโทรทัศน์ และสถานีโทรทัศน์และวิทยุของประเทศ

ยูนิเซฟได้จัดสรรเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมกว่า 13 ล้านเหรียญสหรัฐ (421 ล้านบาท) สำหรับประเทศที่มีสถานะรายได้น้อยและปานกลางกว่า 145 ประเทศทั่วโลก เพื่อร่วมกับรัฐบาลและองค์กรพัฒนาเอกชนในแต่ละประเทศ โดยเกือบ 9 ล้านเหรียญสหรัฐ (290 ล้านบาท) เป็นเงินสนับสนุนจาก Global Partnership for Education

การช่วยเหลือครั้งนี้จะช่วยให้ประเทศต่าง ๆ สามารถจัดเตรียมหลักสูตรการเรียนรู้ทางเลือกรูปแบบต่าง ๆ และช่วยให้โรงเรียนสามารถเผยแพร่ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการล้างมือและข้อปฏิบัติเพื่อสุขอนามัยสำหรับเด็ก ๆ และชุมชน พร้อมสนับสนุนการดูแลสุขภาพจิตของเด็ก ตลอดจนรณรงค์ไม่ให้เกิดการตีตราและแบ่งแยกในสังคมต่อเรื่องการแพร่เชื้อไวรัส

 

UNI304636

เสี่ยวหยูและแม่ของเธอ เรียนและทำงานจากที่บ้านในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศจีนยังไม่คลี่คลาย เสี่ยวหยูเป็นหนึ่งในเด็กหลายร้อยล้านคนที่เรียนจากที่บ้านผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต โดยคลาสเรียนจะเริ่มตอน 8 โมงเช้าผ่านระบบออนไลน์ที่ทางการทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอุตสาหกรรมและข้อมูลสารสนเทศได้ร่วมกันจัดทำขึ้น ส่วนเด็กที่เข้าไม่ถึงระบบอินเทอร์เน็ตจะสามารถเรียนได้ผ่านโทรทัศน์

ยูนิเซฟเตรียมทำงานกับพันธมิตรใน 145 ประเทศ โดยมีแผนดำเนินการดังนี้

-สนับสนุนแผนการรับมือวิกฤตของรัฐบาล โดยให้กาารช่วยเหลือด้านเทคนิค การวิเคราะห์ความเสี่ยง การเก็บข้อมูล และการวางแผนการเปิดเรียน


-สนับสนุนการวางแผนและการดำเนินงานของโรงเรียน เช่น จัดทำและเผยแพร่คู่มือโรงเรียนปลอดภัย จัดส่งสิ่งของเพื่อสุขอนามัย และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันโรค ฝึกอบรมครูและผู้ปกครองด้านการดูแลจิตใจตนเองและเด็ก


-สนับสนุนให้การเรียนรู้ทางไกลดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยออกแบบและจัดเตรียมหลักสูตรการศึกษาทางเลือกบนช่องทางออนไลน์ วิทยุ และโทรทัศน์


-พัฒนาศักยภาพในการแบ่งปันความรู้และถอดบทเรียนในการรับมือกับการแพร่ระบาดทั้งในปัจจุบันและอนาคต