กรีนพีซ เปิดรับ 'อาสาเย็บหน้ากากผ้า' ส่งต่อให้ผู้ขาดแคลน

May 13, 2020

กิจกรรมฟื้นฟูทักษะงานประดิดประดอย และปลุกพลังอาสาสมัคร ร่วมแรงร่วมใจเย็บ ‘หน้ากากผ้า’ จากที่บ้าน ส่งต่อให้กับคนที่ไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรได้

 

ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 หน้ากากอนามัยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิต แต่ปัจจุบันหน้ากากอนามัยทางการแพทย์นั้นหาได้ยากและมีราคาสูงขึ้น หน้ากากแบบผ้าจึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือก แม้ว่าในตอนนี้หน้ากากแบบผ้าจะหาได้ง่าย แต่ก็ยังมีคนอีกหลายกลุ่มที่เข้าไม่ถึงหน้ากากผ้าเหล่านั้น

กรีนพีซจึงชวนทุกคนมาเย็บปักถักร้อย ขุดทักษะการประดิดประดอย ในจัดกิจกรรม อาสาเย็บหน้ากากผ้า จำนวน 2,500 ชิ้น เพื่อส่งต่อให้กับคนในพื้นที่ขาดแคลน อาทิ ชุมชนห้วยตึ๊กชู จ.ศรีสะเกษ ชุมชนแม้ต้าน ชุมชนลำร้อง ชุมชนบ้านใหม่ จ.ตาก เป็นต้น โดยทางกรีนพีซจะจัดส่งอุปกรณ์สำหรับเย็บหน้ากากผ้าให้กับผู้ที่ลงทะเบียนร่วมเป็นอาสาสมัคร โดยผู้สนใจเย็บหน้ากากผ้าสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

ทั้งนี้ หน้ากากผ้านี้สามารถนำสวมใส่ในชีวิตประจำวันและนำมาซักเพื่อใช้ซ้ำได้อีกหลายครั้ง ดูรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ https://act.gp/GP-Mask-Volunteer